Grunnskolelærerutdanning 1-7

Vil du ha en variert, utfordrende og morsom jobb som bidrar til at barn lærer og mestrer?

Les Mer

Lærer 1-7

Som grunnskolelærer for 1.-7. klasse velger du et viktig og meningsfylt yrke. Begynneropplæring er en stor del av å være lærer i barneskolen. Du skal være en av de som sørger for at elevene lærer seg å lese, skrive og regne, og motivere de til faglig og personlig utvikling i takt med deres forutsetninger. På GLU 1-7 er norsk og matematikk obligatoriske fag i tillegg til pedagogikk og elevkunnskap. Andre fag du og kan velge mellom er engelsk, kunst og håndverk, KRLE, kroppsøving, naturfag og spesialpedagogikk, samt digital kompetanse og didaktisk medieproduksjon (30 stp.)

 

Høgskulen i Volda tilbyr og masterfordypning fagene norsk, matematikk og spesialpedagogikk. Obligatorisk praksisopplæring på ulike klassetrinn i grunnskolen inngår også i studiet. Du får variert og veiledet praksisopplæring gjennom hele studieløpet ved ulike samarbeidsskoler i regionen.

Les mer