Grunnskolelærerutdanning 5-10

Vil du ha en variert, utfordrende og morsom jobb som bidrar til at barn lærer og mestrer?

Les Mer

Lærer 5-10

Som grunnskolelærer for 5.-10. klasse får du vere med på å forme elevene ved å lære de å mestre, lære og utvikle seg faglig og personlig i takt med egne forutsetninger.

 

Når du går grunnskolelærerutdanningen 5.-10. klasse er faget pedagogikk og elevkunnskap obligatorisk. I tillegg kan du velge en kombinasjon av fagene norsk og matematikk og samfunnsfag og engelsk. Andre fag som også kan velges er KRLE, kroppsøving, naturfag, spesialpedagogikk, digital kompetanse og didaktisk medieproduksjon. Det tilbys masterfordypning i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og spesialpedagogikk. Høgskulen i Volda har mange samarbeidspartnere i utlandet og de tilbyr utveksling til internasjonale lærerutdanningsinstitusjoner i løpet av studiet. I tillegg blir det arrangert studieturer til utlandet i regi av de ulike fagene i løpet av studiet.

Les Mer