Praksis

Det er Høgskolen som finner praksisplass til studentene, og det er i nærheten av eller i Volda. Før hver praksisperiode får du en praksisgruppe. Praksisgruppen er i samme klasse og har samme praksislærer, og dere deler på å undervise for samme klasse. En praksisperiode varer ca. 3 uker, en gang på høsten og en gang på våren. Du får ny gruppe og ny praksisplass hvert år. De første dagene i praksis observerer du læreren, og blir kjent med klassen. Videre blir man enige om hvem på gruppen som har hvilke undervisningstimer. Før du skal undervise i en time, får du vite av praksislæreren hva som er tema for timen. Så planlegger du den timen slik du ønsker, og får planene godkjent av praksislærer.  Når du selv ikke underviser observerer du de andre på gruppen som underviser sammen med en praksislærer. Dette betyr at alle får gode tilbakemeldinger etter undervisningen på hva som var bra, og hva som kan gjøre deg til en enda bedre lærer.

Den første praksisen man skal ut i på førsteåret er en såkalt observasjonspraksis. I denne praksisen skal man observere hvilke oppgaver læreren har i løpet av en skoledag. Selv om man enda ikke skal være med i selve undervisningen, ligger det fortsatt en spenning i basisgruppen. For mange er dette første gangen man trår inn i et klasserom uten å være en av elevene. Jeg synes det var veldig spennende å følge læreren og se hva læreren gjør, både utenfor og i klasserommet. Observasjonspraksisen skjer allerede i september, og er en god måte å forberede seg til når du skal ut i din første ordentlige praksis som lærer, i november.